gbógbogbõ aláwíyé

 1. schmal

ájẹtífù ìfíyéra

 1. schmal
 2. schmaler
 3. schmalsten

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der schmale
 2. des schmalen
 3. dem schmalen
 4. den schmalen
tobìnrin
 1. die schmale
 2. der schmale
 3. der schmalen
 4. die schmalen
kòsekukòsẹyẹ
 1. das schmale
 2. des schmale
 3. dem schmalen
 4. das schmalen
akójọpọ
 1. die schmalen
 2. der schmalen
 3. den schmalen
 4. die schmalen

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein schmaler
 2. eines schmalen
 3. einem schmalem
 4. einen schmalen
tobìnrin
 1. eine schmale
 2. einer schmale
 3. einer schmaler
 4. eine schmaler
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein schmales
 2. eines schmales
 3. einem schmalem
 4. ein schmalen
akójọpọ
 1. - schmale
 2. - schmale
 3. - schmalen
 4. - schmaler

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. schmaler
 2. schmalen
 3. schmalen
 4. schmalen
tobìnrin
 1. schmale
 2. schmale
 3. schmalen
 4. schmalen
kòsekukòsẹyẹ
 1. schmales
 2. schmales
 3. schmalen
 4. schmalen
akójọpọ
 1. schmalen
 2. schmalen
 3. schmalen
 4. schmalen

ajẹtífù ìfìkánwekán

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der schmale
 2. des schmalen
 3. dem schmalen
 4. den schmalen
tobìnrin
 1. die schmale
 2. der schmale
 3. der schmalen
 4. die schmalen
kòsekukòsẹyẹ
 1. das schmale
 2. des schmale
 3. dem schmalen
 4. das schmalen
akójọpọ
 1. die schmalen
 2. der schmalen
 3. den schmalen
 4. die schmalen

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein schmaler
 2. eines schmalen
 3. einem schmalem
 4. einen schmalen
tobìnrin
 1. eine schmale
 2. einer schmale
 3. einer schmaler
 4. eine schmaler
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein schmales
 2. eines schmales
 3. einem schmalem
 4. ein schmalen
akójọpọ
 1. keine schmale
 2. keiner schmale
 3. keinen schmalen
 4. keine schmaler

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. schmaler
 2. schmalen
 3. schmalen
 4. schmalen
tobìnrin
 1. schmale
 2. schmale
 3. schmalen
 4. schmalen
kòsekukòsẹyẹ
 1. schmales
 2. schmales
 3. schmalen
 4. schmalen
akójọpọ
 1. schmalen
 2. schmalen
 3. schmalen
 4. schmalen

ajẹtìfù gidigãn

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der schmalste
 2. des schmalsten
 3. dem schmalsten
 4. den schmalsten
tobìnrin
 1. die schmalste
 2. der schmalste
 3. der schmalsten
 4. die schmalsten
kòsekukòsẹyẹ
 1. das schmalste
 2. des schmalste
 3. dem schmalsten
 4. das schmalsten
akójọpọ
 1. die schmalsten
 2. der schmalsten
 3. den schmalsten
 4. die schmalsten

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein schmalster
 2. eines schmalsten
 3. einem schmalstem
 4. einen schmalsten
tobìnrin
 1. eine schmalste
 2. einer schmalste
 3. einer schmalster
 4. eine schmalster
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein schmalstes
 2. eines schmalstes
 3. einem schmalstem
 4. ein schmalsten
akójọpọ
 1. keine schmalste
 2. keiner schmalste
 3. keinen schmalsten
 4. keine schmalster

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. schmalster
 2. schmalsten
 3. schmalsten
 4. schmalsten
tobìnrin
 1. schmalste
 2. schmalste
 3. schmalsten
 4. schmalsten
kòsekukòsẹyẹ
 1. schmalstes
 2. schmalstes
 3. schmalsten
 4. schmalsten
akójọpọ
 1. schmalsten
 2. schmalsten
 3. schmalsten
 4. schmalsten