gbógbogbõ aláwíyé

 1. lieben
 2. liebend
 3. geliebt
 4. haben

fãbũ indikatifù

fãbu nisisiyi
 1. liebe
 2. liebst
 3. liebt
 4. lieben
 5. liebt
 6. lieben
fãbũ ṯotíkọjá
 1. liebte
 2. liebtest
 3. liebte
 4. liebten
 5. liebtet
 6. liebten
fãbù segẽre
 1. habe geliebt
 2. hast geliebt
 3. hat geliebt
 4. haben geliebt
 5. habt geliebt
 6. haben geliebt
fãbù tótíkọjá pafẹktì
 1. hatte geliebt
 2. hattest geliebt
 3. hatte geliebt
 4. hatten geliebt
 5. hattet geliebt
 6. hatten geliebt
fãbù ẹhinọla 1
 1. werde lieben
 2. wirst lieben
 3. wird lieben
 4. werden lieben
 5. werdet lieben
 6. werden lieben
fãbù ẹhinọla 2
 1. werde geliebt haben
 2. wirst geliebt haben
 3. wird geliebt haben
 4. werden geliebt haben
 5. werdet geliebt haben
 6. werden geliebt haben

fãbù sọnjọtífũ

fãbu nisisiyi
 1. liebe
 2. liebest
 3. liebe
 4. lieben
 5. liebet
 6. lieben
fãbũ ṯotíkọjá
 1. liebte
 2. liebtest
 3. liebte
 4. liebten
 5. liebtet
 6. liebten
fãbù segẽre
 1. habe geliebt
 2. habest geliebt
 3. habe geliebt
 4. haben geliebt
 5. habet geliebt
 6. haben geliebt
fãbù tótíkọjá pafẹktì
 1. hätte geliebt
 2. hättest geliebt
 3. hätte geliebt
 4. hätten geliebt
 5. hättet geliebt
 6. hatten geliebt
fãbù ẹhinọla 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
fãbù ẹhinọla 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

fãbù bioba

fãbù segẽre Ẹhìnọla
 1. würde lieben
 2. würdest lieben
 3. würde lieben
 4. würden lieben
 5. würdet lieben
 6. würden lieben
fãbù segẽre
 1. werde geliebt haben
 2. wirst geliebt haben
 3. wird geliebt haben
 4. werden geliebt haben
 5. werdet geliebt haben
 6. werden geliebt haben

fãbù gbọdọse

 1. liebe
 2. -
 3. -
 4. -