gbógbogbõ aláwíyé

 1. unförmig

ájẹtífù ìfíyéra

 1. unförmig
 2. unförmiger
 3. unförmigsten

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der unförmige
 2. des unförmigen
 3. dem unförmigen
 4. den unförmigen
tobìnrin
 1. die unförmige
 2. der unförmige
 3. der unförmigen
 4. die unförmigen
kòsekukòsẹyẹ
 1. das unförmige
 2. des unförmige
 3. dem unförmigen
 4. das unförmigen
akójọpọ
 1. die unförmigen
 2. der unförmigen
 3. den unförmigen
 4. die unförmigen

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein unförmiger
 2. eines unförmigen
 3. einem unförmigem
 4. einen unförmigen
tobìnrin
 1. eine unförmige
 2. einer unförmige
 3. einer unförmiger
 4. eine unförmiger
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein unförmiges
 2. eines unförmiges
 3. einem unförmigem
 4. ein unförmigen
akójọpọ
 1. - unförmige
 2. - unförmige
 3. - unförmigen
 4. - unförmiger

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. unförmiger
 2. unförmigen
 3. unförmigen
 4. unförmigen
tobìnrin
 1. unförmige
 2. unförmige
 3. unförmigen
 4. unförmigen
kòsekukòsẹyẹ
 1. unförmiges
 2. unförmiges
 3. unförmigen
 4. unförmigen
akójọpọ
 1. unförmigen
 2. unförmigen
 3. unförmigen
 4. unförmigen

ajẹtífù ìfìkánwekán

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der unförmige
 2. des unförmigen
 3. dem unförmigen
 4. den unförmigen
tobìnrin
 1. die unförmige
 2. der unförmige
 3. der unförmigen
 4. die unförmigen
kòsekukòsẹyẹ
 1. das unförmige
 2. des unförmige
 3. dem unförmigen
 4. das unförmigen
akójọpọ
 1. die unförmigen
 2. der unförmigen
 3. den unförmigen
 4. die unförmigen

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein unförmiger
 2. eines unförmigen
 3. einem unförmigem
 4. einen unförmigen
tobìnrin
 1. eine unförmige
 2. einer unförmige
 3. einer unförmiger
 4. eine unförmiger
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein unförmiges
 2. eines unförmiges
 3. einem unförmigem
 4. ein unförmigen
akójọpọ
 1. keine unförmige
 2. keiner unförmige
 3. keinen unförmigen
 4. keine unförmiger

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. unförmiger
 2. unförmigen
 3. unförmigen
 4. unförmigen
tobìnrin
 1. unförmige
 2. unförmige
 3. unförmigen
 4. unförmigen
kòsekukòsẹyẹ
 1. unförmiges
 2. unförmiges
 3. unförmigen
 4. unförmigen
akójọpọ
 1. unförmigen
 2. unförmigen
 3. unförmigen
 4. unförmigen

ajẹtìfù gidigãn

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der unförmigste
 2. des unförmigsten
 3. dem unförmigsten
 4. den unförmigsten
tobìnrin
 1. die unförmigste
 2. der unförmigste
 3. der unförmigsten
 4. die unförmigsten
kòsekukòsẹyẹ
 1. das unförmigste
 2. des unförmigste
 3. dem unförmigsten
 4. das unförmigsten
akójọpọ
 1. die unförmigsten
 2. der unförmigsten
 3. den unförmigsten
 4. die unförmigsten

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein unförmigster
 2. eines unförmigsten
 3. einem unförmigstem
 4. einen unförmigsten
tobìnrin
 1. eine unförmigste
 2. einer unförmigste
 3. einer unförmigster
 4. eine unförmigster
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein unförmigstes
 2. eines unförmigstes
 3. einem unförmigstem
 4. ein unförmigsten
akójọpọ
 1. keine unförmigste
 2. keiner unförmigste
 3. keinen unförmigsten
 4. keine unförmigster

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. unförmigster
 2. unförmigsten
 3. unförmigsten
 4. unförmigsten
tobìnrin
 1. unförmigste
 2. unförmigste
 3. unförmigsten
 4. unförmigsten
kòsekukòsẹyẹ
 1. unförmigstes
 2. unförmigstes
 3. unförmigsten
 4. unförmigsten
akójọpọ
 1. unförmigsten
 2. unförmigsten
 3. unförmigsten
 4. unförmigsten