gbógbogbõ aláwíyé

 1. beraten
 2. beratend
 3. beraten
 4. haben

fãbũ indikatifù

fãbu nisisiyi
 1. berate
 2. berätst
 3. berät
 4. beraten
 5. beratet
 6. beraten
fãbũ ṯotíkọjá
 1. beriet
 2. berietest
 3. beriet
 4. berieten
 5. berietet
 6. berieten
fãbù segẽre
 1. habe beraten
 2. hast beraten
 3. hat beraten
 4. haben beraten
 5. habt beraten
 6. haben beraten
fãbù tótíkọjá pafẹktì
 1. hatte beraten
 2. hattest beraten
 3. hatte beraten
 4. hatten beraten
 5. hattet beraten
 6. hatten beraten
fãbù ẹhinọla 1
 1. werde beraten
 2. wirst beraten
 3. wird beraten
 4. werden beraten
 5. werdet beraten
 6. werden beraten
fãbù ẹhinọla 2
 1. werde beraten haben
 2. wirst beraten haben
 3. wird beraten haben
 4. werden beraten haben
 5. werdet beraten haben
 6. werden beraten haben

fãbù sọnjọtífũ

fãbu nisisiyi
 1. berate
 2. beratest
 3. berate
 4. beraten
 5. beratet
 6. beraten
fãbũ ṯotíkọjá
 1. beriete
 2. berietest
 3. beriete
 4. berieten
 5. berietet
 6. berieten
fãbù segẽre
 1. habe beraten
 2. habest beraten
 3. habe beraten
 4. haben beraten
 5. habet beraten
 6. haben beraten
fãbù tótíkọjá pafẹktì
 1. hätte beraten
 2. hättest beraten
 3. hätte beraten
 4. hätten beraten
 5. hättet beraten
 6. hatten beraten
fãbù ẹhinọla 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
fãbù ẹhinọla 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

fãbù bioba

fãbù segẽre Ẹhìnọla
 1. würde beraten
 2. würdest beraten
 3. würde beraten
 4. würden beraten
 5. würdet beraten
 6. würden beraten
fãbù segẽre
 1. werde beraten haben
 2. wirst beraten haben
 3. wird beraten haben
 4. werden beraten haben
 5. werdet beraten haben
 6. werden beraten haben

fãbù gbọdọse

 1. berate
 2. -
 3. beratet
 4. -