ojulówoọrọ awọrọojulówo

gbógbogbõ aláwíyé

 1. eel
 2. b-
 3. y-

fúyẹ ségesège ẹlẹyọ

árálé lẹgbẹkȧn

fãbù ẹlẹyọkansoso
 1. eel bi
akójọpọ
 1. eel yi

árálé tojìnna

fãbù ẹlẹyọkansoso
 1. eel ba
akójọpọ
 1. eel ya

fúyẹ ségesège ẹyọọrọ

fãbù ẹlẹyọkansoso
 1. ab eel
akójọpọ
 1. ay eel
jagírí púpọ
 1. i eel

bãtinsé bínkantĩri

nkán tówàlẹgbẹ ẹni tonsọrọ
 1. eel bii
 2. tàbi
 3. bii eel
nkán tówàlẹgbẹ ẹni tonsọrọ
 1. eel boobu
 2. tàbi
 3. boobu eel
nkan tójìnnà
 1. eel bale
 2. tàbi
 3. bale eel
Ọnàmírán
 1. eel bee
 2. tàbi
 3. bee eel
nkán tójìnnà tówàlẹgbẹ ẹnotonsọrọ
 1. eel boobale
 2. tàbi
 3. boobale eel
Ọnàmírán
 1. eel booba
 2. tàbi
 3. booba eel
Ọnàmírán
 1. eel boobee
 2. tàbi
 3. boobee eel

omirọrọ ẹlẹyọ

kòjàgĩrí
 1. eel buy
tójágĩri
 1. eel biy

nkánkíkà ẹlẹyọ

kékéré
 1. eel bepp
tónlésí
 1. beneen eel

tákọtábo nkán

fãbù ẹlẹyọkansoso
 1. sama eel
 2. sa eel
 3. eelam
 4. sunu eel
 5. seen eel
 6. seen eel
akójọpọ
 1. samay eel
 2. say eel
 3. ay eelam
 4. sunuy eel
 5. seeni eel
 6. seeni eel