ojulówoọrọ awọrọojulówo

gbógbogbõ aláwíyé

 1. ndaanaan
 2. l-
 3. y-

fúyẹ ségesège ẹlẹyọ

árálé lẹgbẹkȧn

fãbù ẹlẹyọkansoso
 1. ndaanaan li
akójọpọ
 1. ndaanaan yi

árálé tojìnna

fãbù ẹlẹyọkansoso
 1. ndaanaan la
akójọpọ
 1. ndaanaan ya

fúyẹ ségesège ẹyọọrọ

fãbù ẹlẹyọkansoso
 1. al ndaanaan
akójọpọ
 1. ay ndaanaan
jagírí púpọ
 1. i ndaanaan

bãtinsé bínkantĩri

nkán tówàlẹgbẹ ẹni tonsọrọ
 1. ndaanaan lii
 2. tàbi
 3. lii ndaanaan
nkán tówàlẹgbẹ ẹni tonsọrọ
 1. ndaanaan loolu
 2. tàbi
 3. loolu ndaanaan
nkan tójìnnà
 1. ndaanaan lale
 2. tàbi
 3. lale ndaanaan
Ọnàmírán
 1. ndaanaan lee
 2. tàbi
 3. lee ndaanaan
nkán tójìnnà tówàlẹgbẹ ẹnotonsọrọ
 1. ndaanaan loolale
 2. tàbi
 3. loolale ndaanaan
Ọnàmírán
 1. ndaanaan loola
 2. tàbi
 3. loola ndaanaan
Ọnàmírán
 1. ndaanaan loolee
 2. tàbi
 3. loolee ndaanaan

omirọrọ ẹlẹyọ

kòjàgĩrí
 1. ndaanaan luy
tójágĩri
 1. ndaanaan liy

nkánkíkà ẹlẹyọ

kékéré
 1. ndaanaan lepp
tónlésí
 1. leneen ndaanaan

tákọtábo nkán

fãbù ẹlẹyọkansoso
 1. sama ndaanaan
 2. sa ndaanaan
 3. ndaanaanam
 4. sunu ndaanaan
 5. seen ndaanaan
 6. seen ndaanaan
akójọpọ
 1. samay ndaanaan
 2. say ndaanaan
 3. ay ndaanaanam
 4. sunuy ndaanaan
 5. seeni ndaanaan
 6. seeni ndaanaan