ojulówoọrọ awọrọojulówo

gbógbogbõ aláwíyé

 1. bugga

ìpìlẹ bóserinkán

Jágẽre Ara

Nisísíyì
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. buggoon
 2. buggoon
 3. buggoon
 4. buggoon
 5. buggoon
 6. buggoon
Kòríbẹ Nisísíyí
 1. buggul
 2. buggul
 3. buggul
 4. buggul
 5. buggul
 6. buggul
Tókùnà Segẽre
 1. bugguloon
 2. bugguloon
 3. bugguloon
 4. bugguloon
 5. bugguloon
 6. bugguloon

Ara Tiokunrẹrẹ

Nisísíyì
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Kòríbẹ Nisísíyí
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Tókùnà Segẽre
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga

tóngási

Jágẽre Ara

Nisísíyì
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. buggoon
 2. buggoon
 3. buggoon
 4. buggoon
 5. buggoon
 6. buggoon

Ara Tiokunrẹrẹ

Nisísíyì
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga

Pàtàkì Ọrọ

Jágẽre Ara

Nisísíyì
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. buggoon
 2. buggoon
 3. buggoon
 4. buggoon
 5. buggoon
 6. buggoon
Kòríbẹ Nisísíyí
 1. buggul
 2. buggul
 3. buggul
 4. buggul
 5. buggul
 6. buggul

Ara Tiokunrẹrẹ

Nisísíyì
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga

Àtẹnúmọ Fàbù

Jágẽre Ara

Nisísíyì
 1. bugga naa
 2. verb nga
 3. bugga naa
 4. bugga nanu
 5. bugga ngeen
 6. bugga ñanu
Perfect
 1. buggoon naa
 2. verboon nga
 3. buggoon naa
 4. buggoon nanu
 5. buggoon ngeen
 6. buggoon ñanu
Kòríbẹ Nisísíyí
 1. bugguma
 2. bugguloo
 3. buggul
 4. buggunu
 5. bugguleen
 6. buggunu
Tókùnà Segẽre
 1. bugguma woon
 2. bugguloo woon
 3. bugguloon
 4. buggunu woon
 5. bugguleen woon
 6. buggunu woon

Àtẹnúmọ Afíkúnọrọ

Jágẽre Ara

Nisísíyì
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. buggoon
 2. buggoon
 3. buggoon
 4. buggoon
 5. buggoon
 6. buggoon
Kòríbẹ Nisísíyí
 1. buggul
 2. buggul
 3. buggul
 4. buggul
 5. buggul
 6. buggul
Tókùnà Segẽre
 1. bugguloon
 2. bugguloon
 3. bugguloon
 4. bugguloon
 5. bugguloon
 6. bugguloon

Ara Tiokunrẹrẹ

Nisísíyì
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Kòríbẹ Nisísíyí
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Tókùnà Segẽre
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga

Ọrọ Tobọsí

Jágẽre Ara

Nisísíyì
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. buggoon
 2. buggoon
 3. buggoon
 4. buggoon
 5. buggoon
 6. buggoon
Kòríbẹ Nisísíyí
 1. buggul
 2. buggul
 3. buggul
 4. buggul
 5. buggul
 6. buggul
Tókùnà Segẽre
 1. bugguloon
 2. bugguloon
 3. bugguloon
 4. bugguloon
 5. bugguloon
 6. bugguloon

Ara Tiokunrẹrẹ

Nisísíyì
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
 7. bugga
 8. bugga
 9. bugga
 10. bugga
 11. bugga
 12. bugga
Kòríbẹ Nisísíyí
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Tókùnà Segẽre
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
 7. bugga
 8. bugga
 9. bugga
 10. bugga
 11. bugga
 12. bugga

Fitẹlòmiran setáráẹni

Ara Tiokunrẹrẹ

Nisísíyì
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Kòríbẹ Nisísíyí
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Àṣémọra Nisísíyi
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Ẹránara Páfẹktì
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Isésí Nisisiyi Kòribẹ
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Ẹránara Páfẹktì Tókùnà
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga

Ọrọbãtise

Sédẽde Nisísíyí
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Kósegẽre Nisisiyi
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Segẽre Nisisiyi Tókùnà
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Kòjagẽre Jagẽre Tókùnà
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga

Biobá isọsi

Jágẽre Ara

Nisísíyì
 1. buggee
 2. buggee
 3. buggee
 4. buggee
 5. buggee
 6. buggee
Perfect
 1. buggee
 2. buggee
 3. buggee
 4. buggee
 5. buggee
 6. buggee
Kòríbẹ Nisísíyí
 1. buggulee
 2. buggulee
 3. buggulee
 4. buggulee
 5. buggul
 6. buggul
Tókùnà Segẽre
 1. buggulee
 2. buggulee
 3. buggulee
 4. buggulee
 5. buggulee
 6. buggulee
 7. bugga
 8. bugga
 9. bugga
 10. bugga
 11. bugga
 12. bugga

Ara Tiokunrẹrẹ

Nisísíyì
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Kòríbẹ Nisísíyí
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Tókùnà Segẽre
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
 7. bugga
 8. bugga
 9. bugga
 10. bugga
 11. bugga
 12. bugga

impáretif

Sédẽde Nisísíyí
 1. buggal
 2. buggleen
Sédẽde Nisísíyí
 1. bugga
 2. bugga
Kòríbẹ
 1. bugga
 2. bugga
Kòríbẹ
 1. bugga
 2. bugga

Biobá isọsi

Sédẽde Nisísíyí
 1. buggee
 2. buggee
 3. buggee
 4. buggee
 5. buggee
 6. bugga
Kósegẽre Nisisiyi
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Segẽre Nisisiyi Tókùnà
 1. buggulee
 2. buggulee
 3. buggulee
 4. buggulee
 5. buggul
 6. buggulee
Kòjagẽre Jagẽre Tókùnà
 1. buggee
 2. buggee
 3. buggee
 4. buggee
 5. buggee
 6. bugga