ojulówoọrọ awọrọojulówo

nkánwíwá àbábọrẹ Swahili-German

 • ndani (adífábù, swàhílì)
  • innen innen  (adífábù, jẹ́mánì)
  • drinnen drinnen  (adífábù, jẹ́mánì)
  • innerhalb innerhalb  (adífábù, jẹ́mánì)
  • hinein hinein  (adífábù, jẹ́mánì)
  • drin drin  (adífábù, jẹ́mánì)