nkánwíwá àbábọrẹ Polish-German

  • ja (personal pronoun, pólándì)
    • ich ich  (personal pronoun, jẹ́mánì)

nkánwíwá àbábọrẹ German-Polish

  • ja (kọnjọkisọn, jẹ́mánì)
  • ja (adífábù, jẹ́mánì)
  • ja (kinkinni, jẹ́mánì)
    • tak tak  (kinkinni, pólándì)
  • ja (nọun, jẹ́mánì)