ojulówoọrọ awọrọojulówo

nkánwíwá àbábọrẹ German-Yoruba

  • laut (adífábù, jẹ́mánì)
  • Laut (nọun, jẹ́mánì)
  • laut (fãbù, jẹ́mánì)
  • laut (ajẹtífù, jẹ́mánì)
  • laut (pírẹpósísọn, jẹ́mánì)